INDUSTRIAL SOLUTIONS
  Kontakt Mapa stránky Privacy Policy Podmienky používania Blog Webshop
WORLDWIDE NO.1
English  Nederlands  Francais  Deutsch  Pyccko  Polszczyzna
Cestina  Magyar  Espanol  Limba Romana  Italiano  Portugese

Podmienky používania

Podmienky používania
Vstupom na túto webovú stránku súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami používania tejto stránky.
Ak s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto webovú stránku.
Táto webová stránka bola vyhotovená s veľkou starostlivosťou.

Napriek nášmu najlepšiemu úsiliu, Colson Europe BV nepreberá záruku, že informácie na tejto webovej stránke nie sú presné alebo úplné, že táto webová stránka je bez písomných chýb, vírusov alebo iného škodlivého materiálu, ani že stránka bude neustále dostupná, alebo bude fungovať bez chýb.

Colson Europe BV nie je zodpovedná ani nepreberá zodpovednosť za žiadne náklady, straty, škody a výdavky, ktoré môžu vzniknúť ako následok informácií na tejto webovej stránke, ktoré sú nepresné alebo neúplné, ako následok vírusov alebo škodlivého materiálu, alebo ako výsledok funkčnosti tejto stránky. Všetky práva duševného vlastníctva (napr. autorské práva a databázové práva) v celom obsahu tejto stránky (napr. logá, obrázky, text a všetky ďalšie informácie) sú vo vlastníctve Colson Europe BV alebo jej dodávateľov. Nie ste oprávnení reprodukovať, distribuovať, kopírovať alebo využívať túto webovú stránku a jej obsah bez ohľadu na spôsob, nesmiete ju zverejňovať, pokým to nie je potrebné pre vaše vlastné nekomerčné použitie tejto stránky a v rámci zákona. Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na stránky, ktoré patria tretím stranám. Tieto odkazy sa uvádzajú iba pre zjednodušenie a Colson Europe BV neručí za ich charakter.

Tieto webové stránky sú mimo kontroly Colson Europe BV a Colson Europe BV nie je zodpovedná a nepreberá záruku za výrobky a služby, ktoré sa ponúkajú na týchto stránkach.
Autorské práva ©2006-2013 Colson Europe B.V.